Γιατί να είμαι εκθέτης

Η συμμετοχή σας στη 19η Διεθνή Έκθεση της Αλεξανδρούπολης σας προσφέρει ένα συνδυασμό στρατηγικών ωφελειών που περιλαμβάνουν:

  • Την προώθηση της επικοινωνίας σας με το κοινό στο οποίο απευθύνεστε και τη διεύρυνση του πελατολογίου σας
  • Την επικοινωνία σας με εκπροσώπους επιχειρήσεων από το εξωτερικό που επισκέπτονται
  • την περιοχή ειδικά για την Alexpo 2023
  • Την συμμετοχή σας στις b2b συναντήσεις
  • Την ενίσχυση της εδραίωσής σας στην επιχειρηματική αγορά
  • Τη δυνατότητα παρουσίασης νέων προϊόντων & υπηρεσιών
  • Την επαφή σας με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της περιοχής