Εκθέτες και Εκθέματα

Αριθμός Εκθετών: 120

Προφίλ Εκθετών: Οι εκθέτες αποτελούν μίγμα επιχειρήσεων που επιθυμούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους στην περιοχή της Π.Α.Μ.Θ. η να αναζητήσουν επωφελείς συνεργασίες.

Οι τομείς Δραστηριότητας Εκθετών:

  • Τρόφιμα - Ποτά
  • Ενέργεια- Ανανεώσιμες Πηγές
  • Τεχνολογίες - Υπηρεσίες - Προώθηση
  • Εξοπλισμός - Βιομηχανία
  • Υγεία - Ομορφιά
  • Κατασκευαστικός κλάδος
  • Βιομηχανικά Προϊόντα
  • Φορείς- Οργανισμοί

Η ενότητα θα ενημερωθεί τις επόμενες ημέρες...