Πρόγραμμα

Κάθε ξεχωριστή ALEXPO είναι μια έκθεση γενικού ενδιαφέροντος ενώ κάθε δύο χρόνια επιλέγετε μια θεματική που καθορίζει την φύση των παράλληλων εκδηλώσεων.

Η 19η Alexpo θα εστιάσει φέτος σε θέματα γαστρονομίας για την ανάδειξη τοπικών προιόντων και σε εκπαιδευτικές ημερίδες - δραστηριότητες για όλες τις ηλικιακές ομάδες.