Περίπτερα - Παροχές

Κόστος

Για τα μέλη του Επιμελητηρίου 60 € / m2 (minimum 9m2)

Για λοιπούς Εκθέτες 70 € / m2 (minimum 9m2)

Χαρακτηριστικά περιπτέρου:
- Δομή αλουμινίου
- Μετώπη με την επωνυμία του εκθέτη
- Παροχή ρεύματος 230V (500W)
- Ένα γραφείο
- Τρία καθίσματα
- Μοκέτα
- Καλάθι απορριμμάτων

Παροχές προς τους Εκθέτες

Στην τιμή ενοικίασης του περιπτέρου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
- Διάθεση των χώρων της έκθεσης για την προετοιμασία, λειτουργία και αποξήλωση
- Φύλαξη και καθαρισμός της Έκθεσης
- Καταχώρηση στη λίστα Εκθετών
- Δυναμικό πρόγραμμα προβολής και δημοσιότητας της Έκθεσης
- Χώροι υγιεινής
- Μεγαφωνική εγκατάσταση

Κάτοψη....