Στόχευση

Πέντε χρόνια μετά την Alexpo 2018 και την πανδημική κρίση, η Διεθνής Έκθεση Αλεξανδρούπολης Alexpo επανάρχεται. Εκπρόσωποι από Εθνικούς και Διεθνείς φορείς, δίκτυα και επιχειρηματίες διαμορφώνουν τον διεθνή χαρακτήρα της Alexpo, με σκοπό την ενίσχυση ευκαιριών για συνεργασία και εμπορικές συναλλαγές.

Η Alexpo θεωρείται από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στην Π.Α.Μ.Θ. και την κορωνίδα των επιχειρηματικών εκδηλώσεων στον Έβρο.

Προσελκύει εκθέτες και επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της Τουρκίας και την Π.Α.Μ.Θ. και ώς πρωτοβουλία αποτελεί ένα μίγμα έκθεσης και παράλληλων εκδηλώσεων* (πολιτιστικές, θεματικές, εκπαιδευτικές, δικτύωσης).