Εργαστήριο Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Επενδυτικής Ετοιμότητας για Νεοφυής Επιχειρήσεις (StartUps)